logoCasal de tardes durant les tres setmanes de jornada intensiva de l’escola.

Cal un mínim de 20 participants per realitzar el casalet

Horari: de 15:00 a 17:00
Dies: del 4 al 22 de Juny

6,4 €
Complet
  • Preu dia
  • Preu total: 96€
  • 3 setmanes
6,8 €
Setmana
  • Preu dia
  • Preu total: 34€
  • 1 setmana
7,5 €
Esporàdic
  • Preu dia

Activitats temàtiques i engrescadores per cada cicle!

Cada dia és independent de manera que els participants puguin assistir al Casalet de forma continuada o dies esporàdics.
Jocs, tallers, gimcanes... I molt més!
DINÀMICA DIÀRIA:
• Jocs inicials
• Activitat programada
• Tornada a la calma

Programació d'activitats per cicles

Cicle Infantil (P3, P4 i P5)
Cicle Inicial (1er i 2on)
Cicle Mitjà (3r i 4t)
Cicle Superior (5è i 6è)

Inscripcions

Per correu electrònic a inscripcions@diverjoc.net abans del 24 de maig del 2018 facilitant les dades següents:

NOM:
COGNOMS:
CURS:
MODALITAT:
- Minicasalet Complet (del 4 al 22 de juny)
- Setmana 1 (del 4 al 8 de juny)
- Setmana 2 (del 11 al 15 de juny)
- Setmana 3 (del 18 al 22 de juny)
- Dies esporàdics, i quins
TELÈFON:
CORREU ELECTRÒNIC:
ATENCIONS ESPECIALS / AL·LÈRGICS / ETC: